Сәрдәдән – Сорбоннага яки Җәзаланган халык, фаҗигале язмышлар

СССР Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәре полковник Поповтан 1953 елда алынган мәгълүматта 1921–1940 елларда репрессияләр нәтиҗәсендә җәзаланучылар саны 3 284 901гә җиткәнлеге күрсәтелә. Алга таба →