Логотип «Мәйдан» журналы

Шагыйрьгә

(Михаил Юрьевич Лермонтов хәзрәтләренең бер нәсихәте)

Ничек диләр? Сине «шагыйрь» диләрме?

Шигырь язмак белән шагыйль диләрме?

Сәмави сүз! Халык аңлар микән соң?

Аны аңлаучылар анлар микән соң?

Итәм тәнбиһ: кызыкма бу исемгә,

Бу тәнбиһне төшер һәрдәм исеңгә:

Гомердә син бу ат берлән аталма,

Торып җирдән, сәмалардан ат алма.

Сине күрсәтмәсен һичкем дә, дип: «Бу

Менә шагыйрь, мөхәррир бу, әдип бу». –

Явар өстеңгә бөһтаннар, хәсәдләр,

Корылыр юлыңа һәртөрле сәдләр.

 

Габдулла ТУКАЙ

Комментарийлар